Η σχεδίαση και το εικαστικό του web-site

Ο εικαστικός σχεδιασμός του web-site, είναι καθοριστικός για την επιτυχία του στην αγορά.

Η σχεδίαση του πρέπει να βοηθά τον επισκέπτη στη πλοήγηση του ώστε να έχει όλη την πληροφόρηση που θέλουμε να του προσφέρουμε.

Η σχεδίαση και το εικαστικό του web-site πρέπει να σηματοδοτεί άμεσα την εικόνα και τον χαρακτήρα του προϊόντος.

Η σχεδίαση και το εικαστικό του web-site πρέπει να βοηθούν τον επισκέπτη στη πλοήγηση του.

ARTWORKS - Δείτε δείγματα Εργασιών και Δημιουργικού - DARNEL